Adatkezelési tájékoztató

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Cseke Péter egyéni vállalkozó (7434 Mezőcsokonya, Ady E. u. 35., a továbbiakban, szolgáltató,
adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.
A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők
a https://pcsoft.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen
az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen
közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, pcsofthungary@gmail.com és +36 20 515 8653
elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a
személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.
A szolgáltató neve: Cseke Péter e.v.
A szolgáltató székhelye: 7434 Mezőcsokonya, Ady E. u. 35.
E-mail: info@pcsoft.hu
Internet címe: www.pcsoft.hu
Nyilvántartási szám: 50951327
Adószáma: 67920871-1-34
Számlaszám: 11773432-03488203
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): KEKKH
A szerződés nyelve: magyar
Telefonszám: +36 20 515 8653
E-mail: pcsofthungary@gmail.com

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok
A regisztrálást követően egy felhasználói fiók jön létre, melyben láthatja személyes adatait,
módosíthatja, esetleg törölheti is.
Kötelezően kitöltendő mezők
• E-mail cím
• Jelszó

3.2. Technikai adatok
A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen.
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (sütik)
3.3.1 A sütik feladata
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
https://pcsoft.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a
sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltató információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a
felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a
látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
A domain ill. tárhely vásárlás alapfeltétele a regisztráció, melynek során számos adat rögzítésre és
tárolásra kerül. Vannak a kötelezően és nem kötelezően kitöltött mezők. A regisztrálást követően egy
felhasználói fiók jön létre, melyben láthatja személyes adatait, módosíthatja, esetleg törölheti is.
Kötelezően kitöltendő mezők
• Vezetéknév, keresztnév
• Ország
• Utca, házszám
• Város
• Megye
• Irányítószám
• Telefonszám
• E-mail cím
Nem kötelezően kitöltendő mezők
• Cégnév
• Lakás, lakosztály

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
A domain ill. tárhely vásárlás alapfeltétele a regisztráció, melynek során számos adat rögzítésre és
tárolásra kerül.
Kötelezően kitöltendő mezők
• Vezetéknév, keresztnév
• Ország
• Utca, házszám
• Város
• Megye
• Irányítószám
• Telefonszám
• E-mail cím
Nem kötelezően kitöltendő mezők
• Cégnév

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Az oldalon jelenleg nincs lehetőség hírlevél feliratkozásra!

4. A KEZELT ADATOK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS
MEGŐRZÉSI IDEJE
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Domain regisztráció Domain rögzítése a
Tárhely.eu Kft
regisztrációs
felületében.
A ön weboldalával
kapcsolatos
szolgáltatások
igénybevételére az
ÁSZF teljesítéséhez,
valamint a
megrendeléshez és az
ahhoz szükséges
lépések megtételéhet
szükséges.
A Tárhely.eu Kft a az
adatokat a
szabályzatuknak
megfelelően kezelik.
Rendszerünk a
partnercéget követve
szintén 5 évig őrzi és
kezeli az adatokat,
tekintettel a
Megrendeléssel
kapcsolatos polgári
jogi igények miatt.
Számlázás Tranzakciós
azonosítás, vásárló
neve, fizetés összege,
dátum, időpont, email
cím.
Számlák rögzítése a
Octonull Kft (1085
Budapest, József körút
74. I. em. 6.) által
üzemeltetett Billingo
online számlázó
felületen történik.
OTP Bank Nyrt., 1051
Budapest, Nádor utca
16.
Szolgáltatás,
megrendelés
igénybevételéhez a
megrendelés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtételéhez
A szolgáltatás
megszűnésétől
számított 5 évig.
Tárhely regisztráció Az adatokat kizárólag
számlázi célra
használjuk és a
megrendeléshez
szükségesek.
Szolgáltatás,
megrendelés
igénybevételéhez a
megrendelés
megkötéséhez
szükséges lépések
megtételéhez
A szolgáltatás
megszűnésétől
számított 5 évig.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
• (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Szolgáltató
rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre
kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve
kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltatró fér
hozzá.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT
MEGISMERŐK KÖRE
Domain- és tárhely szolgáltatás területén cégünk a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144
Budapest, Ormánság utca 4 X.em. 241.; cégjegyzékszám: 01-09-909968, Adatvédelmi felelős:
mindenkori ügyvezető) – továbbiakban: partner – viszonteladói partnereként nyújtja a szolgáltatásokat.
Ezért az adatok továbbítása, regisztrálása a partner cégnél is rögzítésre kerül. Az adatokhoz a mindenkori
ügyfélszolgálati munkatársak férnek hozzá. Erről a Partner cégnél érvényben lévő Adatvédelmi
szabályzatban foglaltak az irányadók!
Elérhető az alábbi linken: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

8. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.
és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az
érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Minta Kft.
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,
az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve aprofilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.